รายการสินค้า

ผู้ผลิต

Suppliers

SOKKIA B-40A

ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น B40 ผลิตภัณฑ์ประเทศ ญี่ปุ่น 
เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง
กำลังขยาย 24 เท่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ 32 มม. ได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001

More details

On sale On sale!
฿12,000

กล้องระดับกำลังขยาย 24 เท่า

ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น B40        
ผลิตภัณฑ์ประเทศ ญี่ปุ่น 

 1.  เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง

 2.  กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ

 3.  มีกำลังขยาย 24 เท่า

 4.  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง 32 มม.

 5.  ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร หรือ 1 องศา 25 ลิปดา

 6.  ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.3 เมตร

 7.  ค่าตัวคูณคงที่ 100

 8.  มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ COMPENSATOR ที่มีช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัติ +/- 15 ลิปดา

 9.  ความละเอียดในการทำระดับ ในระยะ 1 กม. ความคลาดเคลื่อน +/- 2 มม.

10. ความไวของระดับน้ำฟองกลม 10 ลิปดา ต่อ 2 มม.

11. มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกำกับทุกๆ 1 องศา

12. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศา 103 มม.

13. อ่านค่ามุมโดยตรง 1 องศา

14. อ่านค่ามุมโดยประมาณ 6 ลิปดา

15. ได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001

 

อุปกรณ์ประกอบด้วย        

 

 1. มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้

 2. มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด

 3. มีฝาครอบเลนส์

 4. มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง

No customer comments for the moment.

Only registered users can post a new comment.