รายการสินค้า

ผู้ผลิต

Suppliers

TOPCON AT-B4A

กล้องระดับอัตโนมัติ TOPCON AT-B4

ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น

ราคาประหยัด คุณภาพดี          
- เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง       
- กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ       
- กำลังขยาย 24 เท่า       
- เส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ 40 มม.

More details

On sale On sale!
฿12,000

กล้องระดับ ยี่ห้อ Topcon  AT-B4
ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น
  1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง      
  2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ      
  3. มีกำลังขยาย 24 เท่า      
  4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง 32 มม.      
  5. ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร
      ไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร หรือ 1 องศา 25 ลิปดา      
  6. ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.3 เมตร      
  7. ค่าตัวคูณคงที่ 100      
  8. มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator ที่มีช่วงการทำงาน
      ของระบบอัตโนมัติ +/- 15 ลิปดา      
  9. ความละเอียดในการทำระดับในระยะ 1 กม. ความคลาด
      เคลื่อน +/- 2 มม.      
10. ความไวของระดับน้ำฟองกลม 10 ลิปดา ต่อ 2 มม.      
11. มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกำกับทุกๆ 1 องศา      
12. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศา 103 มม.      
13. อ่านค่ามุมโดยตรง 1 องศา      
14. อ่านค่ามุมโดยประมาณ 6 ลิปดา      
15. ได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001       
      อุปกรณ์ประกอบด้วย       
  1. มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้      
  2. มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด      
  3. มีฝาครอบเลนส์      
  4. มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง

No customer comments for the moment.

Only registered users can post a new comment.