รายการสินค้า

ผู้ผลิต

Suppliers

บริษัท แอลจีทูลส์ จำกัด  ได้เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่แวบไซค์ของบริษัท เพื่อความอุ่นใจในการพิจารณาตัดสินใจเลือกใช้บริการและสั่งซื้อสินค้าของบริษัทฯ   จึงได้ทำการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์   ซึ่งผู้ที่จะได้รับการรับรองนี้  จะต้องผ่านการตรวจสอบจากทางกรมฯ แล้วเท่านั้น   ท่านลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่า บริษัท แอลจีทูล จำกัด  เป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และมีที่ตั้งที่แน่นอนอยู่จริง  สามารถตรวจสอบได้

 

คลิก..ที่เครื่องหมาย 


HomeHome