รายการสินค้า

ผู้ผลิต

Suppliers

กล้องระดับอัตโนมัติ CST AL-32

กล้องระดับอัตโนมัติ  CST AL-32

กล้องระดับอัตโนมัติ  32 เท่า CST รุ่น AL-32

พร้อมขาตั้ง ไม้สต๊าฟ

รับประกันคุณภาพ พร้อมศูนย์บริการ

ราคาประหยัด

More details

On sale On sale!
฿10,000

กล้องระดับอัตโนมัติ ยี่ห้อ CST รุ่น AL-32
ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน
      
  1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง       
  2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ       
  3. มีกำลังขยาย 32 เท่า       
  4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง 40 มม.       
  5. ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.6 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา       
  6. ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.5 เมตร       
  7. ค่าตัวคูณคงที่ 100       
  8. มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator ที่มีช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัติ +/- 15 ลิปดา       
  9. ความละเอียดในการทำระดับในระยะ 1 กม. ความคลาดเคลื่อน +/- 1 มม.       
10. ความไวของระดับน้ำฟองกลม 8 ลิปดา ต่อ 2 มม.       
11. มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกำกับทุกๆ 1 องศา       
12. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศา 108 มม.       
13. อ่านค่ามุมโดยตรง 1 องศา       
14. อ่านค่ามุมโดยประมาณ 6 ลิปดา       
15. ได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001       
        
    อุปกรณ์ประกอบด้วย        
  1. มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้       
  2. มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด       
  3. มีฝาครอบเลนส์       
  4. มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง


** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%