รายการสินค้า

ผู้ผลิต

Suppliers

LP-618

LP-618

เครื่องทำระดับ วางแนวเลเซอร์ 

CST รุ่น LP – 618

ทำให้งานวางแนวทั้งแนวราบหรือแนวดิ่ง หรือ ทำระดับเป็นเรื่องง่ายๆ รวดเร็ว เช่น วางวงกบ งานระบบไฟฟ้า ประปา ปูกระเบื่อง ติดตั้งกระจก อลูมิเนียม ตั้งคาน ตี้งเสา หาดิ่งบน-ล่าง เป็นต้น

More details

On sale On sale!
฿14,500

฿15,000

CST รุ่น LP – 618

เป็นเครื่องวางแนวและทำระดับอัตโนมัติ ทำงาน ด้วยแสงเลเซอร์ ให้แนวแสงได้ทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ

มีอุปกรณ์ประกอบพร้อม

รายละเอียดทางเทคนิค 

1. ตัวเครื่องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรงสามารถวางใช้งานได้บนพื้นราบหรือติดตั้งบนขาตั้งกล้อง

2. ทำงานด้วยแสงเลเซอร์โดยใช้ Magnetic Damping Compensator ทำให้การทำระดับอัตโนมัติ

(Self leveling ) ทำได้รวดเร็ว

3. ย่านการทำระดับอัตโนมัติ (Self leveling ) ไม่น้อยกว่า ± 3 องศา

4. ให้แนวแสงได้ 5 แนวพร้อมกัน คือในแนวราบ 1 แนว และแนวดิ่ง 4 แนว โดยแนวดิ่งจะแสดงด้านบนตัด

กันที่มุม 90 องศา มีลำแสงเลเซอร์ส่องลงล่างเพื่อกำหนดจุดตั้งกล้อง

5. มีระบบ Pendulum Locking เพื่อป้องกันการกระทบกระเทือนต่อ Magnetic Damping Compensator

เมื่อมีการเคลื่อนย้ายเครื่องมือ ทำให้เครื่องมือมีความแม่นยำสูงในการทำระดับ

6. มีระบบการเตือนเมื่อเครื่องมือไม่ได้ระดับ ลำแสงเลเซอร์จะกระพริบ เพื่อป้องกันการทำระดับ

คลาดเคลื่อน

7. ค่าความละเอียดถูกต้องในการทำระดับ ( Accuracy ) ± 1 มิลลิเมตร ที่ระยะ 5 เมตร

8. การทำงานมีรัศมีไม่น้อยกว่า 10 เมตร และได้ไกลไม่น้อยกว่า 30 เมตร เมื่อใช้งานร่วมกับ Detector

9. ใช้แบตเตอรี่ ขนาด AA จำนวน 4 ก้อน สามารถใช้งานต่อเนื่อง ได้นาน 12 ชั่วโมง

อุปกรณ์มาตรฐาน 

1. ขาตั้งอลูมิเนียม ปรับสูง- ต่ำได้ และแกนขาตั้งสามารถหมุนปรับสูง–ต่ำได้ 1 ชุด

2. กล่องบรรจุ จำนวน 1 ใบ

3. Detector พร้อมแคล้มยึด และไม้สต๊าฟแบบชัก ยาว 4 เมตร จำนวน 1 ชุด

4. แว่นสำหรับใช้กับเครื่องมือเลเซอร์ และแผ่น Target อย่างละ 1 อัน

5. Remote control จำนวน 1 อัน

6. คู่มือ 1 ชุด

 

** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%