รายการสินค้า

ผู้ผลิต

Suppliers

ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต Slump Test 1

ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต Slump Test 1

ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต

Slump Test แบบไม่เต็มชุด

ประกอบด้วย

1.แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีตสแตนเลส (Slump Cone)

2.เหล็กกระทุ้ง (Tamping Rod)

3.ถาดรอง (Tray) ขนาด 24x24 นิ้ว ทำจากโลหะผสมจำนวน 1 อัน

4.ที่ตักสแตนเลส (Scoop) 1 อัน

ตามมาตรฐาน ASTM C143

More details


฿3,500

ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต

Slump Test แบบไม่เต็มชุด

เป็นชุดทดสอบเพื่อหาค่าความข้นเหลวของคอนกรีต โดยวิธีหาค่าการยุบตัว ตามมาตรฐาน ASTM C 143, AASHTO T 23,  T 119, T 126

ประกอบด้วย

1. แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต (Slump Cone) รูปกรวยหัวตัด ทำด้วย สแตนเลส  มีเส้นผ่าศูนย์กลางในที่ฐาน 8 นิ้ว และเส้นผ่าศูนกลางภายในบนยอด 4 นิ้ว ความสูง 12 นิ้ว จำนวน 1 อัน

2. เหล็กกระทุ้ง (Tamping Rod ) จำนวน 1 อัน

3. ถาดรอง (Tray) ขนาด 24x24 นิ้ว ทำจากโลหะผสมจำนวน 1 อัน

4. ที่ตักสแตนเลส (Scoop) สำหรับตักปูนใส่ในแบบ  จำนวน 1 อัน
 

** ราคายังไม่รวมบริการจัดส่ง (กรุณาติดต่อฝ่ายขายก่อนทำการโอนเงิน)

** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

No customer comments for the moment.

Only registered users can post a new comment.