รายการสินค้า

ผู้ผลิต

Suppliers

TOPCON AT-B3A

กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 28 เท่า

ยี่ห้อ TOPCON รุ่น AT-B3

ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 

More details


฿14,500

กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 28 เท่า ยี่ห้อ TOPCON รุ่น AT-B3

ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น

1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง

2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ

3. มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 28 เท่า

4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 36 มิลลิเมตร

5. ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร หรือ 1 องศา 25 ลิปดา

6. ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด ไม่เกิน 0.3 เมตร

7. ค่าตัวคูณคงที่ 100

8. มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ COMPENSATOR ที่มีช่วงการทางานของระบบอัตโนมัติ ไม่น้อยกว่า ± 15 ลิปดา

9. ความละเอียดในการทาระดับ ในระยะ 1 กม.ไม่เกิน ± 1.5 มิลลิเมตร

10. ความไวของระดับน้าฟองกลมไม่เกินกว่า 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่า

11. มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกากับทุกๆ 1 องศา

12. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 103 มิลลิเมตร

13. อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา

14. อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา

15. ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001


อุปกรณ์ประกอบด้วย

1. มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้

2. มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด

3. มีฝาครอบเลนส์

4. มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง


หมายเหตุ : การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตัวเลขซึ่งมีค่ายิ่งน้อยยิ่งดี