รายการสินค้า

ผู้ผลิต

Suppliers

TOTAL STATION TOPCON ES-52

TOTAL STATION TOPCON ES-52

พร้อมชุดเป้าขา, เป้าโพล

คุณภาพสูง ราคาประหยัด

อ่าน 1 ฟิลิปดา วัดระยะ 2 กม.


More details

On sale On sale!
฿190,000

฿205,000

กล้องสํารวจ แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน

REFLECTORLESS TOTAL STATION ยี่ห้อ TOPCON รุ่น ES-52

มี2หน้าจอ

ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น

1. ระบบกล้องส่อง (Telescope)

1.1 มีกําลังขยายไม่น้อยกว่า 30เท่า

1.2 ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร

1.3 ขนาดความกว้างของภาพ 1องศา 30 ลิปดา หรือไม่น้อยกว่า 26เมตร ที่ระยะ 1,000เมตร

1.4 ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 1.3เมตร

1.5 กล้องส่องหัวหมุด ( Optical Plummet )กําลังขยาย 3 เท่า ปรับความคมชัดได้

1.6 มีระบบให้แสงสว่างสายใยกล้องภายใน ที่สามารถปรับแสงสว่างได้ตามต้องการ

1.7 มีจุดเลเซอร์ชี ้เป้าเพื่อความสะดวกในการเล็งที่หมาย

2. ระบบวัดมุม ( Angle Measurement )

2.1 ค่าความละเอียด2ฟิลิปดา

2.2 ค่าความถูกต้องแนวราบและแนวดิ่งไม่เกิน 1/5 ฟิลิปดา

2.3 ใช้ระบบวัดมุมแบบ Rotaryabsoluteencoder

2.4 มีระบบชดเชยค่ามุมอัตโนมัติชนิด Dual-axis liquid tilt sensor มีช่วงการทํางาน +/- 6 ลิปดา

3. การวัดระยะทาง ( Distant Measurement )

3.1 สามารถวัดระยะโดยไม่ต้องใช้เป้าปริซึม ( Reflectorless ) ได้ไกล 350เมตร

3.2 สามารถวัดระยะได้ 4,000 เมตร โดยใช้ปริซึม 1 ดวง

3.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้ปริซึม ไม่เกิน +/- (2 +2 ppm x D ) mm.

4. ระบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรม

4.1 บันทึกข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 5,000 จุด

4.2 สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากตัวกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

4.3 โปรแกรมงานสํารวจต่างๆ

-การรังวัดมุมราบและมุมดิ่ง Angle Measurement

-การรังวัดระยะทาง Distance Measurement

-การรังวัดค่าพิกัด Coordinate Measurement

-การหาความสูงของจุดใด ๆ ที่ไม่สามารถตั ้งปริซึมได้ ( REM )

-กําหนดตําแหน่งที่ต้องการ (Setting Out )

- คํานวณหาพื ้นที่ ( Area Calculation)

-การวัดระยะที่มีสิ่งกีดขวาง ( Missing Line )

5. ทั่วไป

5.1 มีหน้าจอชนิด Graphic LCD,192 x 80 dots, 1 หน้าจอ

5.2 มีปุ่ มป้อนข้อมูลแบบตัวเลขและตัวอักษรโดยตรง

5.3 ความไวของระดับฟองกลม ที่ฐานกล้อง 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร

5.4 มีความทนทานต่อสภาพบรรยากาศ และสามารป้องกันนํ ้าได้ตามมาตรฐาน IP66

5.5 กล้องสามารถใช้งานได้ในสภาวะอุณหภูมิ -20ถึง +60 องศาเซลเซียส

5.6 แบตเตอรี่สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ถึง 15 ชั่งโมง

6. อุปกรณ์ประกอบ

6.1 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขาตั ้งอลูมิเนียม จํานวน 1 ชุด

6.2 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมโพลขาวแดงยาว 2.15เมตร จํานวน 1 ชุด

6.3 ขาตั ้งกล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับความสูงได้ จํานวน 1 ขา

6.4 แบตเตอรี่ชนิดบรรจุไฟได้ใหม่ได้ จํานวน 2ก้อน และ เครื่องประจุไฟ จํานวน 1 ชุด

6.5 หนังสือคู่มือการใช้กล้อง จํานวน 1 ชุด

6.6 แผ่นโปรแกรมจัดการข้อมูล จํานวน 1 ชุด

6.7 สายส่งข้อมูล จํานวน 1 เส้น

7. การรับประกันและบริการ

7.1 มีการสาธิต ฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งานจนสามารถนํากล้องและอุปกรณ์ไปใช้งานอย่างถูกต้อง

7.2 สินค้ารับประกัน 1 ปี นับแต่วันที่มีการตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว

7.3 มีศูนย์บริการซ่อม-บํารุง สินค้าเป็น ของตนเอง

No customer comments for the moment.

Only registered users can post a new comment.