รายการสินค้า

ผู้ผลิต

Suppliers

Nikon รุ่น NPL-322+ 5"P

Nikon รุ่น NPL-322+ 5"P

กล้อง TOTAL STATION ยี่ห้อ NIKON รุ่น NPL-322+ 5"P

กล้องสำรวจ แบบอิเล็กทรอนิกส์

ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น

More details


฿0

1. ระบบกล้องส่อง (Telescope)

1.1 มีตัวส่งและรับของเครื่องวัดระยะ (EDM) ร่วมกันจุดเดียวกันกับแกนของกล้องส่อง

1.2 มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า

1.3 ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 45 มิลลิเมตร.

1.4 ให้ภาพหัวตั้งขนาดของภาพในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.3 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา

1.5 ระบบอัตโนมัติ ( Compensator ) ชนิด Single axis

1.6 กล้องส่องหัวหมุด ( Optical Plummet ) กำลังขยายไม่น้อยกว่า 3 เท่า

 

2. การวัดระยะทาง ( Distant Measurement )

2.1 สามารถวัดระยะได้ 3,000 เมตร โดยใช้ปริซึมไม่เกิน 1 ดวง

2.2 มีระบบ วัดระยะแบบละเอียด Fine mode และระบบวัดระยะแบบต่อเนื่อง (Tracking)

 

3. ระบบวัดมุม ( Angle Measurement )

3.1 แสดงค่าอ่านมุมราบและมุมดิ่งได้ละเอียดถึง 1 ฟิลิปดา

3.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวัดมุมราบและมุมดิ่งไม่เกิน 2 / 5 ฟิลิปดา

3.3 ใช้ระบบวัดมุมแบบ Photoelectric detection by incremental encoder

 

4. ระบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรม

4.1 สามารถบันทึกข้อมูลได้ โดยไม่ต้องใช้แผ่นบันทึกข้อมูล โดยบันทึกได้ไม่น้อยกว่า 50,000 ข้อมูล

4.2 สามารถถ่ายข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ได้

4.3 สามารถทำฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้

- กำหนดว่า Azimuth และการวัดค่าพิกัดเป็น 3 แกน

- การหาความสูงของจุดใด ๆ ที่ไม่สามารถตั้งปริซึมได้ ( REM )

- กำหนดตำแหน่งที่ต้องการ (Setting Out หรือ Lay out )

- การหาตำแหน่งพิกัดของจุดตั้งกล้อง ( Resection )

- คำนวณหาพื้นที่ ( Area )

- V-Plane , S-Plane , Inverse , offset

 

5. ทั่วไป

5.1 มีหน้าจอชนิด LCD Display สามารถให้แสงสว่างเพื่อช่วยในการทำงานเวลากลางคืน

5.2 มีความทนทานต่อสภาพบรรยากาศ และสามารป้องกันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP54

5.3 ระดับฟองกลมที่ฐานกล้องมีความไว 10 ลิปดาต่อ 2 มิลลิเมตร และระดับฟองยาว 30 ฟิลิปดา

ต่อ 2 มิลลิเมตร

 

6. อุปกรณ์ประกอบ

6.1 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขาตั้งอลูมิเนียม จำนวน 1 ชุด

6.2 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมโพลขาวแดงยาว 2 เมตร จำนวน 1 ชุด

6.3 ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับความสูงได้ จำนวน 1 ขา

6.4 กล่องแบตเตอรี่กล้อง จำนวน 1 ชุด

6.5 แบตเตอรี่ขนาด AA ชนิด Ni-MH พร้อมเครื่องประจุไฟ จำนวน 2 ชุด

6.6 อุปกรณ์ปรับแก้ จำนวน 1 ชุด

6.7 สายต่อเพื่อถ่ายข้อมูลระหว่าง กล้องกับคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เส้น

6.8 หนังสือคู่มือการใช้กล้องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด

6.9 แผ่นโปรแกรมจัดการข้อมูล จำนวน 1 ชุด

 

7. การรับประกันและบริการ

7.1 มีการสาธิต ฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งานจนสามารถนำกล้องและอุปกรณ์ไปใช้งานอย่างถูกต้อง

7.2 สินค้ารับประกัน 1 ปี นับแต่วันที่มีการตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว

7.3 มีศูนย์บริการซ่อม-บำรุง ที่สามารถตรวจสอบและบริการได้ทันที

No customer comments for the moment.

Only registered users can post a new comment.