รายการสินค้า

ผู้ผลิต

Suppliers

TOPCON GTS-102N

TOPCON GTS-102N

พร้อมชุดเป้าขา, เป้าโพล

คุณภาพสูง ราคาประหยัด

ค่าความถูกต้อง 2 ฟิลิปดา

อ่าน 1 ฟิลิปดา วัดระยะ 2 กม.

More details


฿140,000

TOPCON รุ่น GTS-102N

1.    ระบบกล้องส่อง (Telescope)

1.1  มีตัวส่งและรับของเครื่องวัดระยะ (EDM) ร่วมกันจุดเดียวกันกับแกนของกล้องส่อง

1.2  มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า  30 เท่า

1.3  ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 45 มิลลิเมตร

1.4  ให้ภาพหัวตั้งขนาดของภาพในระยะ 1 กม. ไม่น้อยกว่า 26 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา

1.5  ระบบอัตโนมัติ ( Compensator ) ชนิด Liquid Single axis

 

2.    การวัดระยะทาง ( Distance Measurement )

2.1  สามารถวัดระยะได้ 2,300 เมตร โดยใช้ปริซึมไม่เกิน 1 ดวง

2.2  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน +/- (2mm. +2ppm.xD) m.s.e.

2.3  มีระบบวัดระยะแบบละเอียด Fine mode วัดเร็ว Coarse mode และระบบวัดระยะแบบ

      ต่อเนื่อง (Tracking)

 

3.    ระบบวัดมุม ( Angle Measurement )

3.1  แสดงค่าอ่านมุมราบและมุมดิ่งได้ละเอียดถึง 1 ฟิลิปดา

3.2  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวัดมุมราบและมุมดิ่งไม่เกิน 2 ฟิลิปดา

3.3  ใช้ระบบวัดมุมแบบ Absolute Reading

 

4.    ระบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรม

4.1  สามารถบันทึกข้อมูล โดยไม่ต้องใช้แผ่นบันทึกข้อมูลหรือเครื่องบันทึกข้อมูลชนิดอิเล็กทรอนิกส์

      โดยบันทึกได้ไม่น้อยกว่า 24,000 ข้อมูล

4.2  สามารถถ่ายข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ได้

4.3  สามารถทำฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้

-       กำหนดว่า Azimuth และการวัดค่าพิกัดเป็น 3 แกน

-       การหาความสูงของจุดใด ๆ ที่ไม่สามารถตั้งปริซึมได้ ( REM )

-       กำหนดตำแหน่งที่ต้องการ (Setting Out หรือ Lay out )  

-       การวัดระยะที่มีสิ่งกีดขวาง (Missing Line)

-       การหาตำแหน่งพิกัดของจุดตั้งกล้อง ( Resection )

-       คำนวณหาพื้นที่ ( Area )

-       Side shot , Z coordinate , Point to line , Plane offset

-       Program Road

 

5.    ทั่วไป

5.1  หน้าจอชนิด LCD ทั้ง 2 ด้านของตัวกล้อง มีปุ่มควบคุมไม่น้อยกว่า 24 ปุ่ม

      และสามารถป้อนค่าตัวเลขและตัวอักษรได้โดยตรง

5.2  มีความทนทานต่อสภาพบรรยากาศ และสามารป้องกันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP54 หรือดีกว่า

5.3  ระดับฟองกลมที่ฐานกล้องมีความไว 10 ลิบดาต่อ 2 มิลลิเมตร หรือดีกว่า

      และระดับฟองยาว 30 ฟิลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า

5.4  แบตเตอรี่ ชนิดภายในตามมาตรฐานโรงงานสามารถใช้งานได้นานไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อก้อน

 

6.    อุปกรณ์ประกอบ

6.1  ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขาตั้งอลูมิเนียม                       จำนวน    1  ชุด

6.2  ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมหลักขาวแดงยาว 2 เมตร             จำนวน    1  ชุด

6.3  ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับความสูงได้                            จำนวน   1  ขา

6.4  แบตเตอรี่ชนิดบรรจุไฟได้ใหม่ได้                                       จำนวน   2  ก้อน

6.5  เครื่องประจุไฟ                                                            จำนวน   1  ชุด

6.6  ถุงคลุมกล้อง และอุปกรณ์ปรับแก้                                       จำนวน  1  ชุด

6.7  สายต่อเพื่อถ่ายข้อมูลระหว่าง กล้องกับคอมพิวเตอร์                    จำนวน  1  เส้น

6.8  หนังสือคู่มือการใช้กล้องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ               อย่างละ 1 ชุด

6.9  แผ่นโปรแกรมจัดการข้อมูล                                               จำนวน  1  ชุด

 

7.    การรับประกันและบริการ

  7.1   มีการสาธิต ฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งานจนสามารถนำกล้องและอุปกรณ์ไปใช้งานอย่างถูกต้อง

  7.2   สินค้ารับประกัน 1 ปี นับแต่วันที่มีการตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว

  7.3   มีศูนย์บริการซ่อม-บำรุง ที่สามารถตรวจสอบและบริการได้ทัน

 

** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

No customer comments for the moment.

Only registered users can post a new comment.