รายการสินค้า

ผู้ผลิต

Suppliers

SANDING STS-755L

SANDING รุ่น STS-755L

อ่าน 1 ฟิลิปดา วัดระยะ 5 กม.

ค่าความถูกต้อง 5 ฟิลิปดา

ราคาสุดประหยัด คุณภาพมาตรฐาน

พร้อมชุดเป้าขา เป้าโพล

อบรมการใช้งานฟรี

More details

On sale On sale!
฿120,000

SANDING รุ่น STS-755L 

1.    ระบบกล้องส่อง (Telescope)

    1.1  มีตัวส่งและรับของเครื่องวัดระยะ (EDM) ร่วมกันจุดเดียวกันกับแกนของกล้องส่อง

    1.2  มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า  30 เท่า

    1.3  ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 45 มิลลิเมตร

    1.4  ให้ภาพหัวตั้งขนาดของภาพในระยะ 1 กม. ไม่น้อยกว่า 26 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา

    1.5  ระบบอัตโนมัติ ( Compensator ) ชนิด Single  Axis Liquid-electric

 2.    การวัดระยะทาง ( Distance Measurement )

    2.1  สามารถวัดระยะได้ 5,000 เมตร โดยใช้ปริซึมไม่เกิน 1 ดวง

    2.2  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน +/- (2mm. +2ppm.xD) m.s.e.

    2.3  มีระบบวัดระยะแบบละเอียด Fine mode วัดเร็ว Coarse mode และระบบวัดระยะแบบต่อเนื่อง (Tracking)

 3.     ระบบวัดมุม ( Angle Measurement )

     3.1  แสดงค่าอ่านมุมราบและมุมดิ่งได้ละเอียดถึง 1 ฟิลิปดา

     3.2  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวัดมุมราบและมุมดิ่งไม่เกิน 5 ฟิลิปดา

     3.3  ใช้ระบบวัดมุมแบบ Absolute Reading

 4.    ระบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรม

      4.1  สามารถบันทึกข้อมูล โดยไม่ต้องใช้แผ่นบันทึกข้อมูลหรือเครื่องบันทึกข้อมูลชนิดอิเล็กทรอนิกส์

            โดยบันทึกได้ไม่ น้อยกว่า 10,000 ข้อมูล

     4.2  สามารถถ่ายข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ได้

     4.3  สามารถทำฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้

-       กำหนดว่า Azimuth และการวัดค่าพิกัดเป็น 3 แกน

-       การหาความสูงของจุดใด ๆ ที่ไม่สามารถตั้งปริซึมได้ ( REM )

-       กำหนดตำแหน่งที่ต้องการ (Setting Out หรือ Lay out )  

-       การวัดระยะที่มีสิ่งกีดขวาง (Missing Line)

-       การหาตำแหน่งพิกัดของจุดตั้งกล้อง ( Resection )

-       คำนวณหาพื้นที่ ( Area )

-       Side shot , Z coordinate , Point to line , Plane offset

-       Program Road

 5.    ทั่วไป

     5.1  หน้าจอชนิด LCD ทั้ง 2 ด้านของตัวกล้อง มีปุ่มควบคุมไม่น้อยกว่า 24 ปุ่ม และสามารถป้อนค่าตัวเลข

            และตัวอักษรได้โดยตรง

     5.2  มีความทนทานต่อสภาพบรรยากาศ และสามารป้องกันน้ำได้

     5.3  ระดับฟองกลมที่ฐานกล้องมีความไว 8 ลิปดาต่อ 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า

            และระดับฟองยาว 30 ฟิลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า

     5.4  แบตเตอรี่ ชนิดภายในตามมาตรฐานโรงงานสามารถใช้งานได้นานไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อก้อน

 6.    อุปกรณ์ประกอบ

     6.1  ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขาตั้งอลูมิเนียม                  จำนวน   1 ชุด

     6.2  ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมหลักขาวแดงยาว 2 เมตร        จำนวน   1 ชุด

     6.3  ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับความสูงได้                       จำนวน   1  ขา

     6.4  แบตเตอรี่ชนิดบรรจุไฟได้ใหม่ได้                                  จำนวน   2  ก้อน

     6.5  เครื่องประจุไฟ                                                       จำนวน  1  ชุด

     6.6  ถุงคลุมกล้อง และอุปกรณ์ปรับแก้                                  จำนวน  1  ชุด

     6.7  สายต่อเพื่อถ่ายข้อมูลระหว่าง กล้องกับคอมพิวเตอร์               จำนวน  1  เส้น

     6.8  หนังสือคู่มือการใช้'งาน                                              จำนวน  1 ชุด

     6.9  แผ่นโปรแกรมจัดการข้อมูล                                         จำนวน  1  ชุด

 

7.    การรับประกันและบริการ

       7.1  มีการสาธิต ฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งานจนสามารถนำกล้องและอุปกรณ์ไปใช้งานอย่างถูกต้อง

       7.2  สินค้ารับประกัน 1 ปี นับแต่วันที่มีการตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว

       7.3  มีศูนย์บริการซ่อม-บำรุง ที่สามารถตรวจสอบและบริการได้ทันที

 

** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%