รายการสินค้า

ผู้ผลิต

Suppliers

TOTAL STATION GOWIN TKS-202

กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม

GOWIN รุ่น TKS-202

TOTAL STATION ราคาประหยัด คุณภาพดี

มาตรฐานการผลิตจากโรงงาน TOPCON

จึงไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพ

อ่าน 1 ฟิลิปดา ค่าความถูกต้อง 1 ฟิลิปดา

วัดระยะไกล 2 กม. บันทึกได้ 24,000 ข้อมูล

More details

On sale On sale!
฿130,000

฿135,000

กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม

TOTAL STATION  GOWIN รุ่น TKS-202

 1.    ระบบกล้องส่อง (Telescope)

    1.1  มีตัวส่งและรับของเครื่องวัดระยะ (EDM) ร่วมกันจุดเดียวกันกับแกนของกล้องส่อง

    1.2  มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า  30 เท่า

    1.3  ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 45 มิลลิเมตร

    1.4  ให้ภาพหัวตั้งขนาดของภาพในระยะ 1 กม. ไม่น้อยกว่า 26 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา

    1.5  ระบบอัตโนมัติ ( Compensator ) ชนิด Liquid Single axis

 

2.    การวัดระยะทาง ( Distance Measurement )

    2.1  สามารถวัดระยะได้ 2,000 เมตร โดยใช้ปริซึมไม่เกิน 1 ดวง

    2.2  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน +/- (2mm. +2ppm.xD) m.s.e.

    2.3  มีระบบวัดระยะแบบละเอียด Fine mode วัดเร็ว Coarse mode และระบบวัดระยะแบบต่อเนื่อง (Tracking)

 

3.    ระบบวัดมุม ( Angle Measurement )

     3.1  แสดงค่าอ่านมุมราบและมุมดิ่งได้ละเอียดถึง 1 ฟิลิปดา

     3.2  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวัดมุมราบและมุมดิ่งไม่เกิน 2 ฟิลิปดา

     3.3  ใช้ระบบวัดมุมแบบ Absolute Reading

 

4.    ระบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรม

     4.1  สามารถบันทึกข้อมูล โดยไม่ต้องใช้แผ่นบันทึกข้อมูลหรือเครื่องบันทึกข้อมูลชนิดอิเล็กทรอนิกส์

           โดยบันทึกได้ไม่น้อยกว่า 24,000 ข้อมูล

     4.2  สามารถถ่ายข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ได้

     4.3  สามารถทำฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้

-       กำหนดว่า Azimuth และการวัดค่าพิกัดเป็น 3 แกน

-       การหาความสูงของจุดใด ๆ ที่ไม่สามารถตั้งปริซึมได้ ( REM )

-       กำหนดตำแหน่งที่ต้องการ (Setting Out หรือ Lay out )  

-       การวัดระยะที่มีสิ่งกีดขวาง (Missing Line)

-       การหาตำแหน่งพิกัดของจุดตั้งกล้อง ( Resection )

-       คำนวณหาพื้นที่ ( Area )

-       Side shot , Z coordinate , Point to line , Plane offset

-       Program Road

 

5.    ทั่วไป

      5.1  หน้าจอชนิด LCD ทั้ง 2 ด้านของตัวกล้อง มีปุ่มควบคุมไม่น้อยกว่า 24 ปุ่ม และสามารถป้อนค่าตัว

           เลขและตัวอักษรได้โดยตรง

     5.2  มีความทนทานต่อสภาพบรรยากาศ และสามารป้องกันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP54 หรือดีกว่า

     5.3  ระดับฟองกลมที่ฐานกล้องมีความไว 10 ลิปดาต่อ 2 มิลลิเมตร หรือดีกว่า และระดับฟอง

           ยาว 30 ฟิลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า

     5.4  แบตเตอรี่ ชนิดภายในตามมาตรฐานโรงงานสามารถใช้งานได้นานไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อก้อน

 

6.    อุปกรณ์ประกอบ

     6.1  ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขาตั้งอลูมิเนียม                    1 ชุด

     6.2  ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมหลักขาวแดงยาว 2 เมตร          1 ชุด

     6.3  ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับความสูงได้                        1  ขา

     6.4  แบตเตอรี่ชนิดบรรจุไฟได้ใหม่ได้                                  2  ก้อน

     6.5  เครื่องประจุไฟ                                                     1  ชุด

     6.6  ถุงคลุมกล้อง และอุปกรณ์ปรับแก้                                 1  ชุด

     6.7  สายต่อเพื่อถ่ายข้อมูลระหว่าง กล้องกับคอมพิวเตอร์               1  เส้น

     6.8  หนังสือคู่มือการใช้กล้องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ          1 ชุด

     6.9  แผ่นโปรแกรมจัดการข้อมูล                                        1  ชุด

 

7.    การรับประกันและบริการ

       7.1  มีการสาธิต ฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งานจนสามารถนำกล้องและอุปกรณ์ไปใช้งานอย่างถูกต้อง

      7.2  สินค้ารับประกัน 1 ปี นับแต่วันที่มีการตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว

      7.3  มีศูนย์บริการซ่อม-บำรุง ที่สามารถตรวจสอบและบริการได้ทันที

 

** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%