รายการสินค้า

ผู้ผลิต

Suppliers

TOTAL STATION GOWIN TKS-202N

กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม

GOWIN รุ่น TKS-202N

TOTAL STATION ระบบ Non Prism คุณภาพดี

มาตรฐานการผลิตจากโรงงาน TOPCON

จึงไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพ

อ่าน 1 ฟิลิปดา ค่าความถูกต้อง 1 ฟิลิปดา

วัดระยะไกล 2 กม. บันทึกได้ 24,000 ข้อมูล

More details

On sale On sale!
฿135,000

กล้อง TOTAL STATION ยี่ห้อ GOWIN รุ่น TKS-202N

วัดระยะทางด้วย NON-Prism ได้ 500 ม.

วัดระยะทางด้วย Prism ได้ 2,000 ม.

1. ระบบกล้องส่อง (Telescope)

 

1.1 มีตัวส่งและรับของเครื่องวัดระยะ (EDM) ร่วมกันจุดเดียวกันกับแกนของกล้องส่อง

1.2 มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า

1.3 ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 45 มิลลิเมตร

1.4 ให้ภาพหัวตั้งขนาดของภาพในระยะ 1 กม. ไม่น้อยกว่า 26 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา

1.5 ระบบอัตโนมัติ ( Compensator ) ชนิด Liquid Single axis

 

2. การวัดระยะทาง ( Distance Measurement )

2.1 สามารถวัดระยะได้ 2,000 เมตร โดยใช้ปริซึมไม่เกิน 1 ดวง

2.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน +/- (2mm. +2ppm.xD) m.s.e.

2.3 สามารถวัดระยะทางได้ไกล 500 เมตร โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน

2.4 มีระบบวัดระยะแบบละเอียด Fine mode วัดเร็ว Coarse mode และ ระบบวัดระยะแบบต่อเนื่อง (Tracking)

 

3. ระบบวัดมุม ( Angle Measurement )

3.1 แสดงค่าอ่านมุมราบและมุมดิ่งได้ละเอียดถึง 1 ฟิลิปดา

3.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวัดมุมราบและมุมดิ่งไม่เกิน 2 ฟิลิปดา

3.3 ใช้ระบบวัดมุมแบบ Absolute Reading

 

4. ระบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรม

4.1 สามารถบันทึกข้อมูล โดยไม่ต้องใช้แผ่นบันทึกข้อมูลหรือเครื่องบันทึกข้อมูลชนิด อิเล็กทรอนิกส์ โดยบันทึกได้

ไม่น้อยกว่า 24,000 ข้อมูล

4.2 สามารถถ่ายข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ได้

4.3 สามารถทำฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้

- กำหนดว่า Azimuth และการวัดค่าพิกัดเป็น 3 แกน

- การหาความสูงของจุดใด ๆ ที่ไม่สามารถตั้งปริซึมได้ ( REM )

- กำหนดตำแหน่งที่ต้องการ (Setting Out หรือ Lay out )

- การวัดระยะที่มีสิ่งกีดขวาง (Missing Line)

- การหาตำแหน่งพิกัดของจุดตั้งกล้อง ( Resection )

- คำนวณหาพื้นที่ ( Area )

- Side shot , Z coordinate , Point to line , Plane offset

- Program Road

 

5. ทั่วไป

5.1 หน้าจอชนิด LCD ทั้ง 2 ด้านของตัวกล้อง มีปุ่มควบคุมไม่น้อยกว่า 24 ปุ่ม และสามารถป้อนค่าตัวเลขและ

ตัวอักษรได้โดยตรง

5.2 มีความทนทานต่อสภาพบรรยากาศ และสามารป้องกันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP54 หรือดีกว่า

5.3 ระดับฟองกลมที่ฐานกล้องมีความไว 10 ลิปดาต่อ 2 มิลลิเมตร หรือดีกว่า และระดับฟองยาว 30 ฟิลิปดา

ต่อ 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า

5.4 แบตเตอรี่ ชนิดภายในตามมาตรฐานโรงงานสามารถใช้งานได้นานไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อก้อน

 

6. อุปกรณ์ประกอบ

6.1 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขาตั้งอลูมิเนียม 1 ชุด

6.2 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมหลักขาวแดงยาว 2 เมตร 1 ชุด

6.3 ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับความสูงได้ 1 ขา

6.4 แบตเตอรี่ชนิดบรรจุไฟได้ใหม่ได้ 2 ก้อน

6.5 เครื่องประจุไฟ 1 ชุด

6.6 อุปกรณ์ปรับแก้ 1 ชุด

6.7 สายต่อเพื่อถ่ายข้อมูลระหว่าง กล้องกับคอมพิวเตอร์ 1 เส้น

6.8 หนังสือคู่มือการใช้กล้องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1 ชุด

6.9 แผ่นโปรแกรมจัดการข้อมูล 1 ชุด

 

7. การรับประกันและบริการ

7.1 มีการสาธิต ฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งานจนสามารถนำกล้องและอุปกรณ์ไปใช้งานอย่างถูกต้อง

7.2 สินค้ารับประกัน 1 ปี นับแต่วันที่มีการตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว

7.3 มีศูนย์บริการซ่อม-บำรุง ที่สามารถตรวจสอบและบริการได้ทันที