ซ่อม-คาลิเบรท

ค่าบริการคาลิเบท+ซ่อมเล็กน้อย กล้องระดับ 1300 (ยกเว้น Bosch, Stanley, Hilti ค่าบริการ 1500บาท) กล้องวัดมุม 2400 Total Station 3000 Total Station+Prism 3400

**กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากความเสียหายอื่นๆ จะมีการแจ้งล่วงหน้า
**ราคานี้สำหรับผู้มาส่งและรับกล้องเอง-ยังไม่รวมบริการจัดส่งและVAT7%

         

 

Visitors: 739,064