• ใหม่ล่าสุด
  กล้องวัดมุมดิจิตอล SOKKIA รุ่น DT-5AS อ่าน10" สภาพ 90%
  23,000.00 บาท
 • กล้องวัดมุมดิจิตอล SOKKIA รุ่น DT500AS สภาพ 85%
  28,000.00 บาท
 • กล้องวัดมุมดิจิตอล NIKON รุ่น NE-20SC สภาพ 85%
  19,000.00 บาท
 • กล้องวัดมุมดิจิตอล NIKON รุ่น NE-20LC สภาพ 85%
  25,000.00 บาท
 • กล้องวัดมุมดิจิตอล NIKON รุ่น NE-10RCII สภาพ 90%
  29,000.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  กล้องวัดมุมดิจิตอล NIKON รุ่น NE-102 สภาพ 95%
  30,000.00 บาท
  32,000.00 บาท  (-6%)
 • กล้องวัดมุมแมคคานิค TOPCON รุ่น TL-20DP สภาพ 85%
  15,000.00 บาท
 • กล้องวัดมุมแมคคานิค SOKKISHA รุ่น T60E สภาพ 75%
  9,000.00 บาท
 • กล้องวัดมุมแมคคานิค SOKKISHA รุ่น TM20ES สภาพ 85%
  16,000.00 บาท
 • กล้องวัดมุมแมคคานิค FUJI-KOH รุ่น FT20C สภาพ 80%
  10,000.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  กล้องวัดมุมแมคคานิค NIKON รุ่น NT-2CD สภาพ 85 %
  25,000.00 บาท

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสินค้าและราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์, การเปลี่ยนแปลงสินค้าจากผู้ผลิต, สินค้าขาดตลาด 

Visitors: 729,501