• กล้องวัดมุมแมคคานิค Sokkisha TM20ES มือสองสภาพดี (เฉพาะตัวกล้อง)
  16,000.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ NIKON รุ่น NE-20RC สภาพ 90%
  38,000.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ NIKON รุ่น NE-10LC สภาพ 85%
  28,000.00 บาท
 • กล้องวัดมุม Nikon NE-20SC II มือสอง สภาพ 85%
  35,000.00 บาท
 • ขายดี
  กล้องวัดมุม Nikon NE-20SC II มือสอง สภาพ 95%
  40,000.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  กล้องวัดมุม NIKON NT-2CD มือสองจากญี่ปุ่น สภาพ 85 %
  25,000.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  กล้องวัดมุม SOKKIA DT-5AS สภาพ 90%
  27,000.00 บาท
 • กล้องวัดมุม SOKKIA DT-5S สภาพ 90%
  29,000.00 บาท

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสินค้าและราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์, การเปลี่ยนแปลงสินค้าจากผู้ผลิต, สินค้าขาดตลาด 

Visitors: 555,790