• กล้องวัดมุม NIKON NE-102 มือสอง สภาพ 90%
  40,000.00 บาท
 • กล้องวัดมุม SOKKIA DT-5AS สภาพดี
  35,000.00 บาท
 • กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น DT-6S นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น
  29,000.00 บาท
 • กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น DT-6S สภาพดีมาก
  27,000.00 บาท
 • กล้องวัดมุม SOKKISHA รุ่น TM20HS
  25,000.00 บาท
 • กล้องวัดมุม NIKON NT-2CD มือสองจากญี่ปุ่น สภาพ 85 เปอร์เซ็นต์
  25,000.00 บาท
 • กล้องวัดมุม NIKON รุ่น 2BD
  22,000.00 บาท
 • กล้องวัดมุม NIKON รุ่น NT-2CD
  20,000.00 บาท
 • กล้องวัดมุม NIKON รุ่น NT-2CD
  20,000.00 บาท
 • กล้องวัดมุม NIKON รุ่น NT-2C
  20,000.00 บาท
 • กล้องวัดมุม TOPCON รุ่น TL-60DP
  20,000.00 บาท

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสินค้าและราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์, การเปลี่ยนแปลงสินค้าจากผู้ผลิต, สินค้าขาดตลาด 

Visitors: 69,599