• เทปสเตนเลส ความยาว 100 เมตร ยี่ห้อ BMI รุ่น 1473N100
  9,000.00 บาท
 • เทปวัดระยะทางสแตนเลส ยี่ห้อCST รุ่น 2028-100 ความยาว 100 เมตร
  6,000.00 บาท
 • เทปวัดระยะสเตนเลส ยี่ห้อ BMI รุ่น 1473 ความยาว 50 เมตร
  4,500.00 บาท
 • เทปสายไฟ ยี่ห้อ YAMAYO รุ่น MSR100 ความยาว 100 เมตร
  4,500.00 บาท
  4,800.00 บาท  (-6%)
 • เทปวัดระยะสแตนเลส ยี่ห้อ BMI รุ่น 1493 ความยาว 50 เมตร
  4,000.00 บาท
 • เทปวัดระยะทาง ยี่ห้อRichter ความยาว 50 เมตร รุ่น 464-SR/50
  4,000.00 บาท
 • เทปเหล็กเคลือบไนล่อน ยี่ห้อ Richter 404-R/50 ความยาว 50 เมตร
  3,500.00 บาท
 • เทปสแตนเลส ยี่ห้อ CST ร่น 2028-50 50เมตร
  3,500.00 บาท
 • ตลับเมตร DIGITAL รุ่น K4TM
  3,000.00 บาท
 • เทปวัดระยะทาง ไฟเบอร์กลาส ยี่ห้อ RICHTER รุ่น 218-V ความยาว 50 เมตร
  3,000.00 บาท
 • เทปวัดระยะ ยี่ห้อ INDEX รุ่น XKB5010 ความยาว 50 เมตร
  2,800.00 บาท
 • เทปวัดนํ้ามัน (oil gauging tape) ยี่ห้อ CST ความยาว 30 เมตร
  2,500.00 บาท
 • เทปสายไฟ ยี่ห้อ YAMAYO รุ่น MSR50 ความยาว 50 เมตร
  2,500.00 บาท
 • เทปวัดระยะทาง ไฟเบอร์กลาส ยี่ห้อ TOPLON ความยาว 100 เมตร
  1,500.00 บาท
 • เทปวัดระยะทาง ไฟเบอร์กลาส cst ความยาว 100เมตร
  1,500.00 บาท
 • เทปวัดระยะใยแก้ว (ไฟเบอร์กลาส) ยี่ห้อ Stanley ความยาว 60 เมตร
  1,400.00 บาท
 • เทปวัดระยะทาง ไฟเบอร์กลาส ยี่ห้อ cst ความยาว50เมตร
  1,000.00 บาท
 • เทปใยแก้ว (Fiber glass) ยี่ห้อ Stanley ความยาว 50 เมตร
  850.00 บาท

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสินค้าและราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์, การเปลี่ยนแปลงสินค้าจากผู้ผลิต, สินค้าขาดตลาด 

Visitors: 69,598