• ขายดี
  เครื่องวัดระยะทางคำนวณพื้นที่และปริมาตร ชนิดอิเล็กทรอนิคส์ ยี่ห้อ SCALE MASTER รุ่น PRO 6025
  5,500.00 บาท
  6,500.00 บาท  (-15%)
 • เครื่องวัดระยะทางบนแผนที่ ชนิด อิเล็กทรอนิคส์ ยี่ห้อ KOIZUMI รุ่น CV-10
  4,500.00 บาท
  5,000.00 บาท  (-10%)
 • เครื่องวัดเนื้อที่และระยะบนแผนที่ ชนิดอิเล็กทรอนิกส์ ยี่ห้อ KOIZUMI รุ่น Placom KP-21C
  0.00 บาท
 • เครื่องวัดเนื้อที่ ( Planimeter ) ชนิดอิเล็คทรอนิคส์ ยี่ห้อ KOIZUMI รุ่น Placom KP-90N
  0.00 บาท

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสินค้าและราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์, การเปลี่ยนแปลงสินค้าจากผู้ผลิต, สินค้าขาดตลาด 

Visitors: 739,072