• ขาตั้งกล้องวัดมุม และ Total Station แบบ ไม้ ( Wooden Tripod )
  3,500.00 บาท
 • ขาตั้งกล้องวัดมุม และ Total Station แบบ อลูมิเนียม ( Aluminium Tripod SJA-40 )
  3,000.00 บาท
 • ขาตั้งกล้องวัดมุม และ Total Station อลูมิเนียม ( Aluminium Tripod SJA-40B )
  2,500.00 บาท
 • STAR ยึดขากล้อง
  2,000.00 บาท
 • ขาตั้งกล้องวัดมุม และ Total Station แบบ อลูมิเนียม ( Aluminium Tripod ALT20 )
  2,000.00 บาท
 • ขาตั้งกล้องระดับ แบบ อลูมิเนียม ( Aluminium Tripod ALT10)
  1,500.00 บาท
 • ขาตั้งกล้องวัดมุม และ Total Station แบบ อลูมิเนียม ( Aluminium Tripod ) ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น PFA1
  0.00 บาท

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสินค้าและราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์, การเปลี่ยนแปลงสินค้าจากผู้ผลิต, สินค้าขาดตลาด 

Visitors: 69,597