• ใหม่ล่าสุด
  กล้องระดับ TOPCON AT-G3 มือสองสภาพ 80%(เฉพาะกล้อง)
  10,000.00 บาท
 • กล้องระดับ TOPCON AT-G2 มือสองสภาพ 85%(เฉพาะกล้อง)
  10,500.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  กล้องระดับ SOKKIA B21 มือสอง สภาพ 85% (เฉพาะกล้อง)
  10,000.00 บาท
 • กล้องระดับ PENTAX AL-M4 มือสองสภาพ 90% (เฉพาะกล้อง)
  7,000.00 บาท
 • กล้องระดับ SOKKISHA C3 มือสองสภาพ 80% (เฉพาะกล้อง)
  5,500.00 บาท
 • กล้องระดับ SOKKISHA B2C มือสองสภาพ 90% (เฉพาะกล้อง)
  8,000.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  Leica NA820 มือสอง สภาพเหมือนใหม่
  9,500.00 บาท

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสินค้าและราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์, การเปลี่ยนแปลงสินค้าจากผู้ผลิต, สินค้าขาดตลาด 

Visitors: 739,062