• กล้องระดับ SOKKIA B20 มือสอง
  9,900.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  กล้องระดับ TOPCON AT-G3 มือสองสภาพ 80%(เฉพาะกล้อง)
  6,500.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  Leica NA820 มือสอง สภาพเหมือนใหม่
  9,500.00 บาท

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสินค้าและราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์, การเปลี่ยนแปลงสินค้าจากผู้ผลิต, สินค้าขาดตลาด 

Visitors: 705,026