• ใหม่ล่าสุด
  SOKKIA C30 มือสอง สภาพ 85%
  6,500.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  Leica NA828 มือสอง สภาพเหมือนใหม่
  9,500.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  Leica NA820 มือสอง สภาพเหมือนใหม่
  7,900.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  กล้องระดับ TOPCON รุ่น AT-G6 สภาพ 85% (เฉพาะตัวกล้อง)
  7,000.00 บาท
 • กล้องระดับมือสอง SOKKISHA B2C สภาพ 95%
  8,000.00 บาท
 • กล้องระดับ WILD NA20 คาริเบทพร้อมใช้งาน สภาพ 90%
  5,900.00 บาท

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสินค้าและราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์, การเปลี่ยนแปลงสินค้าจากผู้ผลิต, สินค้าขาดตลาด 

Visitors: 533,105