• กล้องระดับ CST AL28 มือสอง(เฉพาะกล้อง)
  3,500.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  กล้องระดับ SOKKIA B20 มือสอง สภาพ 85%
  10,000.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  กล้องระดับ SOKKIA B21 มือสอง สภาพ 85% (เฉพาะกล้อง)
  10,000.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  SOKKIA C30 มือสอง สภาพ 85%
  6,500.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  Leica NA828 มือสอง สภาพเหมือนใหม่
  9,500.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  Leica NA820 มือสอง สภาพเหมือนใหม่
  7,900.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  กล้องระดับ SOKKIA B40 มือสอง คาริเบทพร้อมใช้งาน
  7,500.00 บาท
 • กล้องระดับมือสอง SOKKISHA B2C สภาพ 95%
  8,000.00 บาท
 • กล้องระดับ WILD NA20 คาริเบทพร้อมใช้งาน สภาพ 90%
  5,500.00 บาท

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสินค้าและราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์, การเปลี่ยนแปลงสินค้าจากผู้ผลิต, สินค้าขาดตลาด 

Visitors: 555,786