• ใหม่ล่าสุด
  กล้องระดับ SOKKIA รุ่น C3 30 สภาพ 90%
  6,500.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  กล้องระดับ TOPCON รุ่น AT-G6 สภาพ 85%
  6,500.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  กล้องระดับ WILD NA28 สภาพ 80%
  6,200.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  กล้องระดับ BOSCH GOL26D มือสองสภาพ 80% คาริเบทพร้อมใช้งาน
  3,800.00 บาท
 • กล้องระดับ NIKON AP-8 กำลังขยาย 28 เท่า มือสองพร้อมใช้งาน
  5,500.00 บาท
 • กล้องระดับมือสอง SOKKISHA B2C สภาพ 95%
  8,000.00 บาท
 • กล้องระดับ WILD NA20 คาริเบทพร้อมใช้งาน สภาพ 90%
  5,900.00 บาท

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสินค้าและราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์, การเปลี่ยนแปลงสินค้าจากผู้ผลิต, สินค้าขาดตลาด 

Visitors: 105,252