กล้อง Total Station ยี่ห้อ Topcon รุ่น GM-52

กล้องประมวลผลแบบรวม (TOTAL STATION)

กล้องระดับ(Auto Level)

กล้องวัดมุม (THEODOLITE)

TOPCON DT-309G และ DT-305

เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์ (LASER METER)

เครื่องวัดระยะเลเซอร์ SNDWAY รุ่น SW-E150
เครื่องวัดระยะเลเซอร์ (Laitz DM3)

ล้อวัดระยะทาง (MEASURING WHEEL)


Visitors: 582,385