• เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิยาง GT100R
  2,400.00 บาท
 • กระดาษกรอง
  0.00 บาท
 • SAND ABSORPTION CONE
  0.00 บาท
 • VISCOSITY CUPS and TRIPOD
  6,000.00 บาท
 • Hot plate
  16,000.00 บาท
 • Asphalt Penetrometer
  0.00 บาท
 • เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิยางมะตอย
  1,000.00 บาท
  1,200.00 บาท  (-17%)
 • Stability compaction Hammer ยี่ห้อ CIVIL รุ่น MDJ-1
  0.00 บาท

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสินค้าและราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์, การเปลี่ยนแปลงสินค้าจากผู้ผลิต, สินค้าขาดตลาด 

Visitors: 743,763