• เครื่องทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีต (Concrete Test Hammer)
  18,000.00 บาท
  19,000.00 บาท  (-5%)
 • เครื่องทดสอบหาค่ากำลังต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย(CONCRETE TEST HAMMER) ยี่ห้อ CST รุ่น HT-225
  9,000.00 บาท
  10,000.00 บาท  (-10%)
 • แบบหล่อคอนกรีต หนัก10กก.(15x15x15 ซม.)+เหล็กกระทุ้ง(ชุดละ)
  4,400.00 บาท
 • ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต Slump Test Set 2
  3,600.00 บาท
 • ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต Slump Test 1
  3,500.00 บาท
 • แบบหล่อลูกปูนทรงกระบอก ขนาด 15x30 ซม.
  2,000.00 บาท
 • แบบหล่อคอนกรีต ขนาด 15x15x15 ซม. น้ำหนัก 10 kg.
  1,300.00 บาท
 • แบบหล่อคอนกรีต ขนาด 10 x 10 x 10 ซม.
  1,200.00 บาท
 • เหล็กกระทุ้งเหลี่ยม
  500.00 บาท
 • แบบหล่อทรงเหลี่ยม(พลาสติก)
  0.00 บาท
 • แบบหล่อมอร์ต้า ( Morta )-เหล็กเหนียว
  0.00 บาท
 • เครื่องทดสอบหาค่ากําลังต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทําลาย (CONCRETE TEST HAMMER DIGITAL) ยี่ห้อ CST รุ่น HT 225-W
  0.00 บาท
 • SILVER SCHMIDT, DIGITAL HAMMER
  0.00 บาท
 • HT-225Q Digital Concrete Test Hammer
  0.00 บาท
 • เครื่องตรวจวัดค่ากรด/ด่างในคอนกรีต
  0.00 บาท
 • แท่นแคปหัวลูกปูน & ชุดแคปหัวลูกปูน
  0.00 บาท
 • Cement Mortar Consistency Meter STSC-1
  0.00 บาท
 • Flow table manual(แบบมือหมุน )
  0.00 บาท
 • Flow table electric(แบบไฟฟ้า )
  0.00 บาท
 • Vicat Apparatus
  0.00 บาท
 • Motar mixer MM-5
  0.00 บาท
 • Hydrostatic Balance
  0.00 บาท
 • Concrete & Asphalt Coring Machine เครื่องเจาะคอนกรีต & Asphalt
  0.00 บาท
 • Pull Out Tester
  0.00 บาท

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสินค้าและราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์, การเปลี่ยนแปลงสินค้าจากผู้ผลิต, สินค้าขาดตลาด 

Visitors: 69,605