• เครื่องชั่งแบบ 3 คาน (Triple Beam Balance) ยีห้อ PROVA รุ่น MB2610
  2,000.00 บาท
 • เครื่องชั่งแบบ 3 คาน ( Triple Beam Balance ) รุ่น 750-SW
  0.00 บาท
 • เครื่องชั่งดิจิตอล CST รุ่น CDR-3
  4,500.00 บาท
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ขนาด 30 กิโลกรัม CDR-30
  4,500.00 บาท
 • เครื่องชั่งแบบคาน ขนาด 16 กิโลกรัม
  12,000.00 บาท

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสินค้าและราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์, การเปลี่ยนแปลงสินค้าจากผู้ผลิต, สินค้าขาดตลาด 

Visitors: 739,072