• ใหม่ล่าสุด
  กล้องวัดมุม CST/berger รุ่น DGT2
  25,000.00 บาท
  26,000.00 บาท  (-4%)
 • ใหม่ล่าสุด
  กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ PENTAX ETH-502
  55,000.00 บาท
 • กล้องวัดมุม TOPCON รุ่น DT-309G
  82,000.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  กล้องวัดมุม TOPCON รุ่น DT-305
  103,000.00 บาท
 • กล้องวัดมุมและวัดระยะทางอิเล็กทรอนิกส์(Total Station) ยี่ห้อ SANDING รุ่น NT-023
  45,000.00 บาท
 • กล้องวัดมุม ยี่ห้อ HORIZON รุ่น HET55
  32,000.00 บาท
 • กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ TOPCON DT-205
  89,000.00 บาท
 • ขายดี
  กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ PENTAX ETH-505
  52,000.00 บาท
 • กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ CST DE-2A
  30,000.00 บาท
 • กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ TOPCON DT-209
  87,900.00 บาท

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสินค้าและราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์, การเปลี่ยนแปลงสินค้าจากผู้ผลิต, สินค้าขาดตลาด 

Visitors: 687,000