• ใหม่ล่าสุด
  TOTAL STATION NIKON NPL-352 สภาพ 90%(เฉพาะตัวกล้อง)
  85,000.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  TOTAL STATION TOPCON ES-62 สภาพ 95% (เฉพาะตัวกล้อง)
  90,000.00 บาท
 • กล้อง Total Station GOWIN TKS-202 มือสองสภาพดี พร้อมอุปกรณ์
  55,000.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  TOTAL STATION TOPCON ES-602G สภาพ 95%
  99,000.00 บาท
 • กล้อง Total Station SOKKIA SET530 R3 มือสอง สภาพ 85%
  68,000.00 บาท
 • กล้อง Total Station TOPCON GTS-102N มือสอง สภาพ 90%
  60,000.00 บาท
 • กล้อง Total Station GOWIN TKS-202 มือสอง สภาพ 90%
  55,000.00 บาท
 • กล้อง Total Station GOWIN TKS-202 มือสอง สภาพใหม่
  70,000.00 บาท
 • Total Station ยี่ห้อ TOPCON รุ่น GTS-1002 สภาพเหมือนใหม่
  0.00 บาท
 • กล้อง Total Station TOPCON รุ่น CS-20 มือสองจากญี่ปุ่น สภาพ 80%
  29,500.00 บาท
 • SOKKIA SET220K มือสอง สภาพ 85%
  85,000.00 บาท
 • TOPCON GTS-102N มือสอง สภาพ 80%
  80,000.00 บาท
 • TOPCON GTS-102N มือสอง สภาพ 85%
  80,000.00 บาท

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสินค้าและราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์, การเปลี่ยนแปลงสินค้าจากผู้ผลิต, สินค้าขาดตลาด 

Visitors: 533,108