• ใหม่ล่าสุด
  TOPCON GTS-332N มือสอง สภาพ 90% คาริเบทพร้อมใช้งาน
  65,000.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  กล้อง TOTAL STATION NIKON DTM-332 สภาพ 80% (เฉพาะกล้อง)
  70,000.00 บาท
  80,000.00 บาท  (-13%)
 • ใหม่ล่าสุด
  Total Station SOKKIA SET610 มือสอง สภาพพร้อมใช้งาน
  45,000.00 บาท
  60,000.00 บาท  (-25%)
 • ใหม่ล่าสุด
  TOTAL STATION TOPCON ES-602G สภาพ 95% เฉพาะตัวกล้อง)
  92,000.00 บาท
 • TOPCON GTS-102N Total Station มือสองสภาพ90%
  60,000.00 บาท
 • SOKKIA SET210K มือสอง สภาพ 85% (เฉพาะกล้อง)
  50,000.00 บาท

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสินค้าและราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์, การเปลี่ยนแปลงสินค้าจากผู้ผลิต, สินค้าขาดตลาด 

Visitors: 705,031