ซ่อม-คาลิเบรทอัตราค่าบริการคาลิเบรทกล้องสำรวจ
กล้องระดับ ราคาเริ่มต้นที่ 1,200 บาท 
กล้องวัดมุม ราคาเริ่มต้นที่ 2,200 บาท
กล้อง Total Station ราคาเริ่มต้นที่ 2,800 บาท
*หมายเหตุ:   1.ราคาดังกล่าวเป็นราคาปรับตั้งกล้องทั่วไป คาลิเบรทพร้อมใช้งาน
                    2.ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
                    3.ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าอะไหล่
                    4.กรณีมีการเปลี่ยนอะไหล่ ทางบริษัทจะแจ้งไปยังลูกค้าก่อนเพื่อทำการอนุมัติการซ่่อม
         

 

Visitors: 538,327