มารู้จักกล้องระดับกันเถอะ!!

กล้องระดับ
กล้องระดับ เป็นกล้องสํารวจชนิดหนึ่ง เป็นเครื่องวัดระดับชนิดฟองน้ำที่ใช้ประกอบกับกล้องส่องเพื่อใช้หาระดับสูงต่ำของพื้นที่

การทำการระดับ

การระดับเป็นกระบวนการในการหาความสูงของจุด หรือความแตกต่างของความสูงของจุดที่ต้องการ งานนี้มีความสาคัญสาหรับการได้มาซึ่งข้อมูลที่จำเป็นสาหรับการทำแผนที่ภูมิประเทศ การออกแบบทางวิศวกรรมและการก่อสร้าง

ประเภทของกล้องระดับ 

1. กล้องระดับอัตโนมัติ

2. กล้องระดับดิจิตอล

3. กล้องระดับเลเซอร์

ประโยชน์ของกล้องระดับ

1. ใช้หาข้อมูลเพื่อการออกแบบทางหลวง ทางรถไฟ และคลองส่งน้ำ/ระบายน้ำ

2. กำหนดค่าระดับเพื่อให้งานก่อสร้างตรงตามแบบแปลนที่กำหนด

3. คำนวณปริมาตรดิน (Earth Work) ตัดและดินถมเพื่อการประมาณราคา

4. เป็นวิธีการสารวจและศึกษาลักษณะของระบบระบายน้ำในพื้นที่

5. ทำแผนที่ภูมิประเทศแสดงทรวดทรง หรือความสูงต่ำของพื้นที่เพื่อประโยชน์ในการวางแผนงาน

 

จำหน่าย รับซ่อม-ให้เช่า

กล้องสำรวจ กล้องระดับ กล้องวัดมุม Total Station

เทป-ล้อ-เลเซอร์วัดระยะ GPS ชุดเป้าปริซึม ขาตั้งกล้องสำรวจ 

ไม้สต๊าฟ พิน โพล แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จกล้อง เข็มทิศ ค้อนธรณี

เครื่องชั่ง แบบหล่อลูกปูน-ทรงเหลี่ยม-ทรงกระบอก เครื่องกดคอนกรีต

ชุดทดสอบดิน-ทราย-คอนกรีต Slum Test-Field Density Test –CBR

กล้องสำรวจ กล้องระดับ กล้องวัดมุม Total Station แอลจีทูลส์

Visitors: 739,071