กล้อง Total Station

กล้อง Total Station (กล้องประมวลผลรวม)
กล้อง Total Station

กล้องสำรวจชนิดหนึ่ง สำหรับใช้วัดมุม ระยะทาง พร้อมโปรแกรมในการคำนวณหาค่าต่าง ๆ เบ็ดเสร็จในกล้องตัวเดียวกัน ตัวเครื่องจะประกอบกันด้วยส่วนหลัก ๆ 2 ส่วน คือ เครื่องวัดระยะ Electronic Distance Meter (EDM)  และกล้องวัดมุม Theodolite โดยใช้แกนกล้องโทรทัศน์ (Telescope) ร่วมกัน

กล้อง Total Station ใช้กับงานอะไรได้บ้าง

 • งานรังวัดที่ดิน Cadastral Surveys

 • งานวางผัง Setting-out Survey

 • งานสำรวจวางตำแหน่งจุดตอกเสาเข็ม

 • Pile Setting Out

 • งานสำรวจแผนที่ภูมิศาสตร์ Topographic Survey

 • งานสำรวจเส้นทาง Route Survey

 • งานสำรวจธรณี Geologic survey

 • งานชลประทาน Irrigation

 • งานรังวัดเหมือง Mine survey

จำหน่าย รับซ่อม-ให้เช่า
กล้องสำรวจ กล้องระดับ กล้องวัดมุม Total Station
เทป-ล้อ-เลเซอร์วัดระยะ GPS ชุดเป้าปริซึม ขาตั้งกล้องสำรวจ 
ไม้สต๊าฟ พิน โพล แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จกล้อง เข็มทิศ ค้อนธรณี
เครื่องชั่ง แบบหล่อลูกปูน-ทรงเหลี่ยม-ทรงกระบอก เครื่องกดคอนกรีต
ชุดทดสอบดิน-ทราย-คอนกรีต Slum Test-Field Density Test -CBR

ติดต่อสอบถาม สั่งซื้อ

Visitors: 743,761