TOTAL STATION GOWIN TKS-202N

รหัสสินค้า : TOTAL STATION GOWIN TKS-202N

กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม

GOWIN รุ่น TKS-202N

TOTAL STATION ระบบ Non Prism คุณภาพดี

มาตรฐานการผลิตจากโรงงาน TOPCON

จึงไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพ

อ่าน 1 ฟิลิปดา ค่าความถูกต้อง 1 ฟิลิปดา

วัดระยะไกล 2 กม. บันทึกได้ 24,000 ข้อมูล


กล้องสํารวจอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางได้

TOTAL STATION ยี่ห้อ GOWIN รุ่น TKS-202N

ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน

1. ระบบกล้องส่อง (Telescope)

1.1 มีกําลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า

1.2 ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 45 มิลลิเมตร

1.3 ขนาดความกว้างของภาพ 1 องศา 30 ลิปดา หรือ ไม่น้อยกว่า 26 เมตร ที่ระยะ 1,000 เมตร

1.4 ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 1.3 เมตร

1.5 กล้องส่องหัวหมุด ( Optical Plummet ) กําลังขยาย 3 เท่า ปรับความคมชัดได้

1.6 มีระบบให้แสงสว่างสายใยกล้องภายใน

2. ระบบวัดมุม ( Angle Measurement )

2.1 ค่าความละเอียดในการแสดงผล 1 ฟิลิปดา หรือ 5 ฟิลิปดา

2.2 ค่าความถูกต้องแนวราบและแนวดิ่งไม่เกิน 2 ฟิลิปดา

2.3 ใช้ระบบวัดมุมแบบ Absolute

2.4 มีระบบชดเชยค่ามุมอัตโนมัติ ชนิด Liquid Single axis มีช่วงการทำงาน +/- 3 ลิปดา

3. การวัดระยะทาง ( Distant Measurement )

3.1 สามารถวัดระยะ โดยใช้ปริซึม 1 ดวง ได้ 2,000 เมตร

3.2 สามารถวัดระยะ โดยไม่ใช้เป้าปริซึมได้ 500 เมตร

3.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้ปริซึม ไม่เกิน +/- ( 2 +2 ppm x D ) mm.

3.4 สามารถปรับแก้ค่าหักเหของคลื่นในชั้นบรรยากาศ โดยการป้อนค่าอุณหภูมิและความกดอากาศ

3.5 สามารถปรับแก้ค่าคงที่ของปริซึมได้ ตั้งแต่ -99 มม. ถึง +99 มม.

4. ระบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรม

4.1 บันทึกข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 24,000 ข้อมูล

4.2 สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากตัวกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

4.3 โปรแกรมงานสํารวจต่างๆ

การหาความสูงของจุดใด ๆ ที่ไม่สามารถตั้งปริซึมได้ ( REM ), กําหนดตําแหน่งที่ต้องการ (Set Out ),

การหาตําแหน่งพิกัดของจุดตั้งกล้อง ( Resection ), คํานวณหาพื้นที่ ( Area Calculation), การวัด

ระยะที่มีสิ่งกีดขวาง ( Missing Line )

5. ทั่วไป

5.1 มีหน้าจอชนิด LCD Display 2 หน้าจอ

5.2 ความไวของระดับฟองกลม ที่ฐานกล้อง 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร

5.3 ความไวของระดับฟองยาวที่ 30 ฟิ ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร

5.4 มีความทนทานต่อสภาพบรรยากาศ และสามารป้องกันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP54 หรือดีกว่า

5.5 กล้องสามารถใช้งานได้ในสภาวะอุณหภูมิ -20 ถึง +50 องศาเซลเซียส6. อุปกรณ์ประกอบ

6.1 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขาตั้งอลูมิเนียม จํานวน 1 ชุด

6.2 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมโพลขาวแดงยาว 2.15 เมตร จํานวน 1 ชุด

6.3 ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับความสูงได้ จํานวน 1 ขา

6.4 แบตเตอรี่ชนิดบรรจุไฟได้ใหม่ได้ จํานวน 2 ก้อน และ เครื่องประจุไฟ จํานวน 1 ชุด

6.5 สายถ่ายข้อมูลระหว่าง กล้องกับคอมพิวเตอร์แบบ USB จํานวน 1 เส้น

6.6 หนังสือคู่มือการใช้กล้อง จํานวน 1 ชุด

6.7 แผ่นโปรแกรมจัดการข้อมูล จํานวน 1 ชุด

7. การรับประกันและบริการ

7.1 มีการสาธิต ฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งานจนสามารถนํากล้องและอุปกรณ์ไปใช้งานอย่างถูกต้อง

7.2 สินค้ารับประกัน 1 ปี นับแต่วันที่มีการตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว

7.3 มีศูนย์บริการซ่อม-บํารุง สินค้าเป็นของตนเอง


** ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


**ราคาที่แสดงเป็นราคาเงินสด หากต้องการตั้งงบหรือจัดซื้อโดยหน่วยงานราขการ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมที่ 086-617-4000


*** ยินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้นกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับ กล้องสำรวจ แบตเตอรี่ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ชำรุด เสีย เพี้ยน Error คาริเบท ก่อนการส่งเข้าซ่อม เพื่อความสบายใจในด้านราคา.....ฟรี โทร.086-617-4000, ID Line : LGTOOLS

จำนวน
ราคา


115,000.00 บาท

ราคารวม 115,000.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 116,118