SANDING DL-201

รหัสสินค้า : SANDING DL-201

ราคา

0.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 บาท

กล้องระดับอัตโนมัติ แบบดิจิตอล

กำลังขยาย 32 เท่า

ยี่ห้อ SANDING รุ่น DL-201

ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน


กล้องระดับอัตโนมัติ แบบดิจิตอล กำลังขยาย 32 เท่า ยี่ห้อ SANDING รุ่น DL-201

ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน

1. กล้องวัดระดับอิเล็คทรอนิคส์อัตโนมัติความละเอียดสูง

2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ

3. มีกำลังขยาย 32 เท่า

 4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเล็นซ์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 36 มิลลิเมตร

5. ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.6 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา

6. ความคลาดเคลื่อนในการวัดระยะ D ≤10 เมตร/10 มิลลิเมตร และ D ˃10 เมตร/D x 0.001

7. สามารถวัดระยะทางได้ตั้งแต่ 1.5 เมตร ถึง 100 เมตร

8. ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.5 เมตร

9. ค่าตัวบวกคงที่ 0

10. ค่าตัวคูณคงที่ 100

11. มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ COMPENSATOR ที่มีช่วงการทางานของระบบอัตโนมัติมากกว่า ± 12 ลิปดา

12. ช่วงความละเอียดในการปรับตั้งกล้อง ( Setting accuracy ) 0.30 ฟิลิปดา/ 1 ลิปดา

13. ความละเอียดในการทาระดับ ในระยะ 1 กม. ความคาดเคลื่อน ±1 มิลลิเมตร

14. ความไวของระดับฟองกลม 8 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า

15. ความเร็วในการแสดงค่าวัดระดับไม่เกิน 3 วินาที

16. แสดงค่าตัวเลขได้ บนจอ LCD ขนาด 160 x 64 dpi และให้แสงสว่างหน้าจอได้

17. สามารถป้อนข้อมูลได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษร

18.สามารถอ่านค่าได้ละเอียดโดยตรง 0.1 มิลลิเมตร

19. สามารถเลือกโหมดการวัดเป็นแบบ SINGLE/AVERAGE/TRACKING ได้

20. สามารถเลือกโหมดการวัดระยะเป็นแบบ S.O G.H (Stake out Ground Point), S.O H.D (Stake out Height Difference) และ S.O Dist (Stake out Distance)

21. สามารถเลือกโหมดการอ่านค่าไม้วัดระดับแบบ Barcode แบบตั้งตรงหรือแบบกลับหัวได้

22. สามารถเลือกโหมดการวัดระดับแบบ BFFB, BBFF, BF/BIF และ Outward/Return ( BFFB/FBBF )

23. มีหน่วยความจำภายในซึ่งสามารถเก็บข้อมูล ไม่น้อยกว่า 20,000 ค่า

24. สามารถถ่ายข้อมูลได้โดยสายถ่ายข้อมูลแบบ USB หรือ แผ่นบันทึกข้อมูล

25. มีสัญลักษณ์แสดงความเข้มของแบตเตอร์รี่และมีระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน

 

อุปกรณ์ประกอบ

1. มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้ จำนวน 1 กล่อง

2. มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย จำนวน 1 ชุด

3. แบตเตอรี่ชนิดประจุไฟใหม่ได้ จำนวน 2 ก้อน

4. เครื่องประจุไฟ จำนวน 1 ชุด

5. อุปกรณ์ปรับแก้ จำนวน 1 ชุด

6. สายต่อเพื่อถ่ายข้อมูลระหว่าง กล้องกับคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เส้น

7. แผ่นโปรแกรมจัดการข้อมูล พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 ชุด

8. ไม้วัดระดับบาร์โค้ด ความยาว 5 เมตร จำนวน 2 อัน

9. หนังสือคู่มือการใช้กล้อง จำนวน 1 เล่ม


**ราคาดังกล่าวไม่รวม Vat 7%

*** ยินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้นกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับ กล้องสำรวจ แบตเตอรี่ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ชำรุด เสีย เพี้ยน Error คาริเบท ก่อนการส่งเข้าซ่อม เพื่อความสบายใจในด้านราคา.....ฟรี โทร.086-617-4000, ID Line : @LGTOOLS


บริษัทยังมีผลิตภัณฑ์อื่นดังนี้

TOPCON,SOKKIA, PENTAX, GOWIN, NIKON, HORIZON, GANCE, GEO,SUUNTO, GARMIN, LEICA, BMI, RICHTER, CST, TOPLON, ROTOSURE,MATEST,TOP MEASURE

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *
หน่วยงาน(ราชการ/เอกชน/บุคคล)
รายละเอียดที่ต้องการ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 734,165