SOKKIA B-20

รหัสสินค้า : SOKKIA B-20

กล้องระดับ ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น B2o        

ผลิตภัณฑ์ประเทศ ญี่ปุ่น 

เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง ไม้สต๊าฟ

ระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ

กำลังขยาย 32 เท่า

รับประกันคุณภาพ


กล้องระดับ ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น B2o        

ผลิตภัณฑ์ประเทศ ญี่ปุ่น 

 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง

 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ

 3. มีกำลังขยาย 32 เท่า

 4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง 42 มม.

 5. ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.3 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา

 6. ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.3 เมตร

 7. ค่าตัวคูณคงที่ 100

 8. มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ COMPENSATOR ที่มีช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัติ +/- 15 ลิปดา

 9. ความละเอียดในการทำระดับ ในระยะ 1 กม. ความคลาดเคลื่อน +/- 1 มม.

10. ความไวของระดับน้ำฟองกลม 10 ลิปดา ต่อ 2 มม.

11. มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกำกับทุกๆ 1 องศา

12. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศา 103 มม.

13. อ่านค่ามุมโดยตรง 1 องศา

14. อ่านค่ามุมโดยประมาณ 6 ลิปดา

15. ได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001

 อุปกรณ์ประกอบด้วย        

  1. มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้

 2. มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด

 3. มีฝาครอบเลนส์

 4. มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง

จำนวน
22,000.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 7,100