SOKKIA B30A

รหัสสินค้า : SOKKIA B30A

ราคา

14,500.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 14,500.00 บาท

กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 28 เท่า

ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น B30

ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 


กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 28 เท่า ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น B30

ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น

1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง

2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ

3. มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 28 เท่า

4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 36 มิลลิเมตร

5. ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร หรือ 1 องศา 25ลิปดา

6. ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด ไม่เกิน 0.3 เมตร

7. ค่าตัวคูณคงที่ 100

8. มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ COMPENSATOR ที่มีช่วงการทางานของระบบอัตโนมัติ ไม่น้อยกว่า ± 15 ลิปดา

9. ความละเอียดในการทำระดับ ในระยะ 1 กม.ไม่เกิน ± 1.5 มิลลิเมตร

10. ความไวของระดับน้ำฟองกลมไม่เกินกว่า 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่า

11. มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกากับทุกๆ 1 องศา

12. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 103 มิลลิเมตร

13. อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา

14. อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา

15. ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001

 

อุปกรณ์ประกอบด้วย

1. มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้

2. มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด

3. มีฝาครอบเลนส์

4. มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง

 

หมายเหตุ : การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตัวเลขซึ่งมีค่ายิ่งน้อยยิ่งดี


**ราคาดังกล่าวไม่รวม Vat 7%

*** ยินดีให้คำปรึกษาเบื้องต้นกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับ กล้องสำรวจ แบตเตอรี่ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ชำรุด เสีย เพี้ยน Error คาริเบท ก่อนการส่งเข้าซ่อม เพื่อความสบายใจในด้านราคา.....ฟรี โทร.086-617-4000, ID Line : @LGTOOLS


บริษัทยังมีผลิตภัณฑ์อื่นดังนี้

TOPCON,SOKKIA, PENTAX, GOWIN, NIKON, HORIZON, GANCE, GEO,SUUNTO, GARMIN, LEICA, BMI, RICHTER, CST, TOPLON, ROTOSURE,MATEST,TOP MEASURE

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *
หน่วยงาน(ราชการ/เอกชน/บุคคล)
รายละเอียดที่ต้องการ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 734,162