Pole Scale 2.15 เมตร

รหัสสินค้า : Pole Scale 2.15 m

Pole Scale

รายละเอียดทางเทคนิค

1. ทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง

2. มีความยาว 2.15 เมตร เมื่อยืดออกเต็มที่

3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหลักเล็งแนว ท่อนล่างกว้างไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร และท่อนบนกว้างไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร

4. ปลายด้านล่างมีลักษณะแหลม สะดวกในการปักลงพื้นดิน

5. ด้ามจับเป็นตัวล็อค Scale ปรับขึ้น-ลง ได้

6. มีลูกน้ำฟองกลมติดอยู่กับด้ามจับสะดวกในการใช้งาน

7. มีซองบรรจุ สะดวกในการพกพา

จำนวน
2,800.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 7,100