หลักขาว-แดง (Pole) ขนาด 4 เมตร

รหัสสินค้า : pole 4 m

หลักขาว-แดง (Pole) ขนาด 4 เมตร

รายละเอียดทางเทคนิค

1. ทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง

2. มีความยาว 4 เมตร เมื่อยืดออกเต็มที่ และบิดล็อคได้

3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหลักเล็งแนว ท่อนล่างกว้างไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร

และท่อนบนกว้างไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร

4. ปลายด้านล่างมีลักษณะแหลม สะดวกในการปักลงพื้นดิน

5. ตัวหลักเล็งแนว ประกอบด้วยสีขาวสลับสีแดงที่ทุกๆระยะไม่ต่ำกว่า 180 มิลลิเมตร

6. มีซองบรรจุ สะดวกในการพกพา

จำนวน
900.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 7,101