พิน (PIN)

รหัสสินค้า : PIN

พิน (PIN)

รายละเอียดทั่วไป

1. ทำจากเหล็กเหนียว

2. มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3/8 นิ้ว

3. มีความยาวไม่น้อยกว่า 30 นิ้ว

4. พ่นสีขาวสลับแดง

5. ด้ามจับมีลักษณะเป็นห่วง

6. ส่วนปลายมีลักษณะแหลม
จำนวน
200.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 7,103