ชุดทดสอบความหนาแน่นของดินในสนาม Field Density Test

รหัสสินค้า : Field Density Test

ชุดทดสอบหาความหนาแน่นของดินในสนาม

Field Density Test SET

 ตามมาตรฐาน ASTM D1556, AASHTO T191

- กรวยสแตนเลส (Sand Cone)     1 ใบ 

- ฐานรอง ( Plate )                   1  แผ่น

- ขวดพลาสติก (Plastic jug)      1  ใบ

- ทรายทดสอบ 25 กิโลกรัม            1 ถุง

- ทัพพีตักดิน                            1 อัน

- กระป๋องอลูมิเนียมใส่ตัอย่างดิน       12 ใบ 

- สกัด                                   1 อัน   

- ค้อนยาง                               1 อัน  

- ที่ตักทราย                             1 อัน  

- แปรงขนอ่อน                          1 อัน 


**เครื่องชั่ง และ ตะแกรงร่อนทราย แยกซื้อต่างหาก ตามต้องการ

**ราคายังไม่รวม VAT

จำนวน
ราคา


6,200.00 บาท

ราคารวม 6,200.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 106,001