OVEN ตู้อบดิน ขนาด 43 ลิตร /71 ลิตร /136 ลิตร /225 ลิตร

รหัสสินค้า : OVEN ตู้อบดิน

ตู้อบดิน ขนาด 43 ลิตร / 71 ลิตร / 136 ลิตร / 225 ลิตร


1. รายละเอียดทั่วไป

 เป็นตู้อบชนิดตั้งพื้น มีบานประตูเป็นแบบบานเดี่ยวภายในมีชั้นวางของปรับระดับได้ มีแผงสวิทช์ควบคุมและหน้า    จอแสดงผลติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

2. รายละเอียดทางเทคนิค

2.1 ตัวตู้อบเป็นผนังสองชั้น ฉนวนกันความร้อนระหว่างผนัง ภายนอกและบานประตูทำด้วยเหล็กชุบเคลือบหรือ

       พ่นสีกันสนิมอย่างดี มีหช่องกระจกไว้ตรวจสอบตัวอย่างชิ้นงาน  

2.2 ปริมาตรภายในขอแต่ละขนาดมีดังต่อไปนี้

   2.2.1 ปริมาตรภายในไม่น้อยกว่า 43 ลิตร (มีความลึก 350 มม. กว้าง 350 มม. สูง 350 มม.)

2.2.2 ปริมาตรภายในไม่น้อยกว่า 71 ลิตร (มีความลึก 450 มม. กว้าง 350 มม. สูง 450 มม.)

2.2.3 ปริมาตรภายในไม่น้อยกว่า 136 ลิตร (มีความลึก 450 มม. กว้าง 550 มม. สูง 550 มม.)

2.2.4 ปริมาตรภายในไม่น้อยกว่า 225 ลิตร (มีความลึก 600 มม. กว้าง 500 มม. สูง 750 มม.)

2.3 ผนังภายในทั้งสองด้านมีที่รองรับชั้นตะแกรง สามารถปรับระดับของชั้นตะแกรงได้ไม่น้อยกว่า 2 ตำแหน่ง

2.4 มีชั้นตะแกรงแบบเจาะรูทำด้วยเหล็กไร้สนิม 2 ชั้น

2.5 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์

2.6 มีแผงควบคุมการทำงานดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

   2.6.1 สวิทช์ เปิด-ปิด

   2.6.2 สวิทช์ปรับตั้งอุณหภูมิและตัวเลขแสดงค่าอุณหภูมิ

   2.6.3 หน้าจอดิจิตอลแสดงผล 

จำนวน
ราคา


0.00 บาท

ราคารวม 0.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 106,010