ชุดทดสอบการอัดดิน (Compaction)

รหัสสินค้า : ชุดทดสอบการอัดดิน (Compaction)

ชุดทดสอบการบดอัดดิน 

ASTM D698, D1557, AASHTO T99, T180

- แบบใส่ตัวอย่างดินชนิดมาตรฐาน (Standard Compaction Mold)

- แบบใส่ตัวอย่างดินชนิดสูงกว่ามาตรฐาน(Modified Compaction Mold)   

- ค้อนขนาด 5.5 ปอนด์ (Standard Compaction Hammer)                       

- ค้อนขนาด 10 ปอนด์ (Modified Compaction Hammer)

- เหล็กปาดดิน (Straight Edge) ยาว 300 มม.

- เครื่องดันตัวอย่างดิน (Sample Ejector) 3 ton capacity                                 

- ถาดใส่ตัวอย่างดิน ขนาด 24”x24” สูง 3 นิ้ว

- ขวดบีบน้ำ (Wash Bottle) ขนาด 500 มล. 

จำนวน
ราคา


0.00 บาท

ราคารวม 0.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 106,001