กระดาษกรอง

รหัสสินค้า : กระดาษ-กรอง

กระดาษกรอง ยี่ห้อ WHATMAN    

กระดาษกรอง WHATMAN เบอร์ 1 แบบวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 150 มม. 

ใช้ในการกรองสารเหลวได้ตามการต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากสารละลาย ใช้ในการวิเคราะห์ดิน ฯลฯ

รายละเอียดสินค้า

Whatman Qualitative filter Paper, Grade 1 circles, diam.150 mm

Qualitative filter Paper No.1

 Material: Cellulose

Pore size: 11um

Medium flow, speed 150 sec/100 ml.

Ash <0.06%

Thickness: 180 um

Basic weight : 87 g/sq.m.

 

Pack of 100 circles

จำนวน
ราคา


0.00 บาท

ราคารวม 0.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 106,000